Store

Słownik zawiera 124 objaśnień

Filtrowanie alfabetyczne
Filtrowania kategorii

3rd party login

Metoda logowania do aplikacji lub usług za pomocą konta z innego serwisu, np. Google lub Facebook. Umożliwia to użytkownikom uniknięcie zapamiętywania wielu nazw użytkownika i haseł do różnych kont. 3rd party login wymaga zgody użytkownika na udostępnienie niektórych danych osobowych lub uprawnień do serwisu trzeciej strony.

Sitemap.xml

Plik XML zawierający listę adresów URL strony internetowej i dodatkowe informacje o nich, takie jak data ostatniej modyfikacji, częstotliwość zmian i znaczenie względem innych adresów URL. Plik Sitemap.xml służy do informowania wyszukiwarek o strukturze i zawartości strony oraz ułatwia jej indeksowanie. Plik Sitemap.xml pomaga w poprawie widoczności i dostępności strony dla użytkowników i robotów.

Logo

Graficzny znak lub symbol identyfikujący firmę, produkt lub usługę. Logo jest często używane jako element brandingu i marketingu, który ma na celu zwiększenie rozpoznawalności i pamięci marki. Logo powinno być proste, czytelne, oryginalne i spójne ze stylem i charakterem firmy, produktu lub usługi. Logo może mieć różne formy, takie jak:
– Logotyp – logo składające się z nazwy firmy lub produktu napisanej specjalną czcionką (np. Coca-Cola, Google).
– Sygnet – logo składające się z ikony lub symbolu graficznego reprezentującego firmę lub produkt (np. Nike, Apple).
– Znaki mieszane – logo składające się z połączenia logotypu i sygnetu (np. Adidas, McDonald’s).

FontAwesome

Biblioteka ikon i narzędzi opartych na CSS i Less, która oferuje skalowalne i łatwo dostosowywane ikony dla różnych celów. FontAwesome zawiera ponad 1500 darmowych ikon wektorowych, które mogą być używane do tworzenia interfejsów użytkownika, oznaczania kategorii, symbolizowania akcji czy prezentowania danych. FontAwesome pozwala na zmianę rozmiaru, koloru, obracanie i animowanie ikon za pomocą prostych klas CSS. FontAwesome jest kompatybilny z wieloma frameworkami webowymi, takimi jak Bootstrap, Angular czy React.

Date format

Sposób zapisywania daty i czasu w formie tekstowej lub liczbowej. Istnieją różne standardy i konwencje dotyczące formatowania daty i czasu, np. ISO 8601, RFC 3339, POSIX. Format daty i czasu może być zależny od języka, kraju, regionu lub preferencji użytkownika. Przykładem formatu daty i czasu jest 2023-10-18T16:42:17+02:00, który oznacza 18 października 2023 roku, godzinę 16:42:17 w strefie czasowej GMT+02:00.

DevOps (Development and Operations)

Zajmuje się metodyką zespolenia rozwoju i eksploatacji, co oznacza zintegrowane podejście do tworzenia, testowania, wdrażania i utrzymywania oprogramowania. DevOps ma na celu poprawienie jakości i szybkości dostarczania oprogramowania oraz zwiększenie współpracy między programistami a administratorami systemów. DevOps opiera się na kulturze ciągłej integracji (CI), ciągłego dostarczania (CD) i automatyzacji procesów. DevOps wymaga znajomości narzędzi takich jak: Git, Jenkins, Docker czy Kubernetes.