Wektor

Obiekt matematyczny reprezentujący kierunek i długość w przestrzeni. Wektor może być przedstawiony graficznie za pomocą strzałki lub algebraicznie za pomocą współrzędnych lub składowych. Wektor ma wiele zastosowań w różnych dziedzinach nauki i techniki, takich jak: fizyka, geometria, grafika komputerowa czy sztuczna inteligencja. Wektor może być poddawany różnym operacjom matematycznym, takim jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez skalar czy iloczyn skalarny.