Webmaster

Osoba odpowiedzialna za tworzenie, zarządzanie i utrzymywanie strony internetowej lub portalu internetowego. Webmaster zajmuje się zarówno aspektami technicznymi (np. kodowanie, hosting, bezpieczeństwo), jak i merytorycznymi (np. treść, grafika, marketing) strony internetowej. Webmaster może być również osobą kontaktową dla użytkowników lub partnerów strony internetowej. Webmaster powinien posiadać umiejętności z zakresu programowania, projektowania graficznego, pozycjonowania czy analityki internetowej.