Webhooks

Metoda komunikacji między aplikacjami lub serwisami internetowymi za pomocą zapytań HTTP. Webhooks umożliwiają wysyłanie lub odbieranie danych w czasie rzeczywistym, gdy nastąpi jakieś zdarzenie lub zmiana stanu. Przykładem użycia webhooks jest powiadomienie użytkownika o nowym zamówieniu w sklepie internetowym lub o nowym komentarzu na blogu.