Web developer

Osoba zajmująca się tworzeniem aplikacji lub stron internetowych za pomocą języków programowania i technologii webowych. Web developer może specjalizować się w różnych obszarach tworzenia stron internetowych, takich jak: front-end (to, co widzi użytkownik), back-end (to, co działa w tle) lub full-stack (łączący oba obszary). Web developer powinien znać języki takie jak: HTML, CSS, JavaScript czy PHP oraz narzędzia takie jak: frameworki, biblioteki czy edytory kodu.