WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

Wytyczne dostępności treści internetowych, które są zbiorem zasad i standardów dotyczących tworzenia i udostępniania treści internetowych dla osób z różnymi ograniczeniami funkcjonalnymi, takimi jak: niewidomi, niedowidzący, głusi, niedosłyszący czy niepełnosprawni ruchowo. WCAG ma na celu zapewnienie dostępności i użyteczności treści internetowych dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich możliwości czy potrzeb. WCAG dzieli się na trzy poziomy zgodności: A, AA i AAA.