UX (User Experience)

Doświadczenie użytkownika, który jest sumą wszystkich reakcji i odczuć, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z danego produktu cyfrowego. UX obejmuje aspekty takie jak: użyteczność, funkcjonalność, estetyka, emocje, satysfakcja i lojalność. UX ma na celu zapewnienie użytkownikowi pozytywnego i wartościowego doświadczenia związanego z produktem cyfrowym.