URL (Uniform Resource Locator)

Jednolity lokalizator zasobów, który jest unikalnym adresem strony internetowej lub innego zasobu w sieci. URL składa się z kilku części, takich jak: protokół (np. http, https), domena (np. bing.com), ścieżka (np. /search), parametry (np. ?q=wordpress) lub fragment (np. #section). URL służy do identyfikacji i lokalizacji strony internetowej lub innego zasobu w sieci oraz do ułatwienia jego dostępu dla użytkowników.