Typografia

Dziedzina zajmująca się stroną wizualną pisma i jego zastosowaniem w komunikacji graficznej. Typografia określa zasady dotyczące kształtu, wielkości, rozmieszczenia i składu liter oraz innych znaków na stronie lub ekranie. Typografia ma wpływ na czytelność, estetykę i znaczenie tekstu.