Subskrypcja

Zgoda na otrzymywanie newslettera lub innej formy komunikacji od firmy, produktu lub usługi za pomocą e-maila, lub innego kanału. Subskrypcja jest często używana jako element marketingu internetowego lub e-mail marketingu, który ma na celu pozyskiwanie i zatrzymywanie klientów, zwiększanie bazy danych, generowanie leadów czy budowanie zaufania i reputacji. Subskrypcja powinna być dobrowolna, łatwa w realizacji i rezygnacji oraz zgodna z prawem i etyką.