Stock

Termin używany w kontekście fotografii, grafiki, filmów lub muzyki dostępnej do zakupu, lub pobrania z internetowych baz danych, lub platform. Zasoby stockowe są oferowane bez tantiem, co oznacza, że można je wykorzystywać wielokrotnie w różnych projektach bez dodatkowych opłat. Przykładem usługi oferującej zasoby stockowe jest Adobe Stock lub darmowy Pixabay.