SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security)

Protokołów szyfrowania danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką użytkownika. SSL/TLS zapewniają bezpieczeństwo i prywatność komunikacji internetowej poprzez uwierzytelnianie stron za pomocą certyfikatów cyfrowych oraz szyfrowanie danych za pomocą kluczy kryptograficznych. SSL/TLS są niezbędne dla stron, które wymagają od użytkowników podawania wrażliwych informacji, takich jak hasła, dane osobowe czy dane karty kredytowej.