SSH (Secure Shell)

Bezpieczna powłoka, która jest protokołem komunikacyjnym służącym do zdalnego zarządzania serwerem. SSH pozwala na nawiązanie bezpiecznego połączenia między komputerem lub oprogramowaniem (klientem SSH) a serwerem za pomocą szyfrowania danych. SSH umożliwia wykonywanie poleceń na serwerze za pomocą wiersza poleceń (terminala) lub graficznego interfejsu użytkownika (GUI). SSH jest używany do instalowania, konfigurowania i aktualizowania oprogramowania na serwerze oraz do przesyłania plików między klientem a serwerem.