SQL (Structured Query Language)

Język zapytań strukturalnych, który jest używany do komunikacji z bazami danych. Bazy danych to zbiory informacji zorganizowane w tabelach, które przechowują dane dotyczące np. produktów, klientów czy zamówień. SQL pozwala na tworzenie, modyfikowanie, wyszukiwanie i usuwanie danych w bazach danych za pomocą specjalnych poleceń i zapytań. SQL jest językiem uniwersalnym i niezależnym od systemu operacyjnego czy bazy danych.