SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Protokół komunikacyjny, który służy do przesyłania wiadomości e-mail między serwerami pocztowymi. SMTP jest skrótem od Simple Mail Transfer Protocol, czyli prostego protokołu przesyłania poczty. SMTP określa format wiadomości, sposób nawiązywania połączenia, uwierzytelniania i szyfrowania danych. SMTP jest używany przez większość dostawców usług pocztowych, takich jak Gmail, Outlook czy Yahoo.