Serwer

Komputer lub urządzenie podłączone do sieci internetowej, które wykonuje określone zadania lub usługi dla innych komputerów, lub urządzeń (klientów). Serwer może pełnić różne funkcje, takie jak: przechowywanie i udostępnianie plików i danych (serwer FTP, serwer WWW), przetwarzanie i wykonanie kodu (serwer aplikacji), zarządzanie bazami danych (serwer bazy danych), wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail (serwer pocztowy) czy zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony (serwer proxy, serwer firewall).