Scrum

Jedna z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych metodyk zwinnych (agile) stosowanych w tworzeniu oprogramowania lub innych produktów. Scrum polega na podziale projektu na krótkie iteracje nazywane sprintami, które trwają zwykle od dwóch do czterech tygodni. Scrum opiera się na współpracy i samoorganizacji zespołu składającego się z trzech ról: właściciela produktu (product owner), scrum mastera i zespołu deweloperskiego. Scrum wykorzystuje różne artefakty i ceremonie, takie jak: backlog produktu, backlog sprintu, planowanie sprintu, codzienne spotkania (daily scrum), przegląd sprintu czy retrospektywa sprintu.