SaaS (Software as a Service)

Oprogramowanie jako usługa, które jest modelem dostarczania oprogramowania przez internet. SaaS polega na udostępnianiu oprogramowania przez dostawcę usługi za pomocą chmury obliczeniowej (cloud computing). SaaS pozwala na korzystanie z oprogramowania bez konieczności instalowania go na własnym komputerze lub urządzeniu oraz bez konieczności kupowania licencji czy aktualizacji. SaaS oferuje wiele korzyści dla użytkowników, takich jak: dostępność, skalowalność, elastyczność czy oszczędność kosztów.