RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

Akt prawny Unii Europejskiej regulujący zasady i warunki przetwarzania danych osobowych przez podmioty publiczne i prywatne. RODO ma na celu zapewnienie ochrony i poszanowania praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz ujednolicenie przepisów w tym zakresie w całej Unii Europejskiej. RODO wprowadza wiele obowiązków i wymagań dla administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe, takich jak: informowanie, uzyskiwanie zgody, zapewnianie bezpieczeństwa czy umożliwianie realizacji praw osób, których dane dotyczą.