Redis (Remote Dictionary Server)

Zdalny serwer słownikowy, który jest jednym z rodzajów baz danych. Redis jest bazą danych typu NoSQL, która przechowuje dane w postaci par klucz-wartość. Redis jest bazą danych w pamięci RAM, co oznacza, że dane są ładowane i zapisywane bardzo szybko. Redis jest używany do przechowywania danych tymczasowych lub często używanych, takich jak: sesje użytkowników, pamięć podręczna (cache), kolejki wiadomości czy rankingi.