Raster

Obraz cyfrowy reprezentowany za pomocą macierzy pikseli lub punktów o określonym kolorze lub jasności. Raster jest często używany jako element grafiki komputerowej lub fotografii cyfrowej. Raster ma określoną rozdzielczość, czyli liczbę pikseli na jednostkę powierzchni, która wpływa na jakość i wielkość obrazu. Raster może być poddawany różnym operacjom graficznym, takim jak: skalowanie, obrót, przycinanie czy filtracja.