Prefix SQL

Prefiks dodawany przed nazwą tabeli lub kolumny w bazie danych SQL, który służy do określenia jej źródła lub właściciela. Prefix SQL jest często używany do uniknięcia konfliktów nazw lub do zwiększenia czytelności zapytań SQL. Prefix SQL składa się z nazwy bazy danych, schematu lub użytkownika, oddzielonej kropką od nazwy tabeli lub kolumny. Przykład prefixu SQL: wordpress.wp_posts.