Polityka prywatności

Dokument lub informacja zawierająca informacje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych przez stronę internetową, lub inną usługę internetową. Polityka prywatności jest często używana jako element spełniania obowiązków wynikających z RODO lub innych aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Polityka prywatności powinna być jasna, zrozumiała i łatwo dostępna dla użytkowników oraz zawierać informacje takie jak: nazwa i dane kontaktowe administratora danych, zakres i cel przetwarzania danych, podstawa prawna przetwarzania danych, prawa osób, których dane dotyczą czy sposób zabezpieczenia danych.