Opera Aria

Platforma generatywna AI oparta na modelu językowym GPT-4 stworzonym przez OpenAI. Opera Aria pozwala na tworzenie i udostępnianie treści oraz komunikację i interakcję między użytkownikami za pomocą chatbota. Opera Aria potrafi tworzyć teksty w dowolnym języku, stylu i formacie, generować grafiki, muzykę czy filmy, tworzyć gry czy aplikacje czy dostosowywać się do osobowości i zainteresowań rozmówcy. Opera Aria jest często używana do celów artystycznych, rozrywkowych czy innowacyjnych.