Okruszki

Element nawigacyjny na stronie internetowej, który pokazuje ścieżkę lub hierarchię stron, na których znajduje się użytkownik. Okruszki pomagają w orientacji i nawigacji po stronie oraz w powrocie do poprzednich stron. Okruszki mają postać listy linków oddzielonych znakami graficznymi, np. /, >, >> lub •. Przykładem okruszków jest Strona główna / Blog / Kategoria / Tytuł artykułu.