Meta robots

Meta tag, który służy do określania instrukcji dla robotów wyszukiwarek (botów) dotyczących indeksowania i śledzenia strony internetowej lub jej elementów. Meta robots pozwala na kontrolowanie zachowania robotów wyszukiwarek w stosunku do strony internetowej oraz na zapobieganie niepożądanemu indeksowaniu lub śledzeniu. Meta robots może przyjmować różne wartości, takie jak: index, noindex, follow, nofollow, noarchive, nosnippet czy noodp.