Logo

Graficzny znak lub symbol identyfikujący firmę, produkt lub usługę. Logo jest często używane jako element brandingu i marketingu, który ma na celu zwiększenie rozpoznawalności i pamięci marki. Logo powinno być proste, czytelne, oryginalne i spójne ze stylem i charakterem firmy, produktu lub usługi. Logo może mieć różne formy, takie jak:
– Logotyp – logo składające się z nazwy firmy lub produktu napisanej specjalną czcionką (np. Coca-Cola, Google).
– Sygnet – logo składające się z ikony lub symbolu graficznego reprezentującego firmę lub produkt (np. Nike, Apple).
– Znaki mieszane – logo składające się z połączenia logotypu i sygnetu (np. Adidas, McDonald’s).