Layout

Element konstrukcji graficznej, w którym ustala się wygląd i rozmieszczenie treści na stronie internetowej, książce, gazecie, reklamie itp. Layout ma wpływ na sposób przekazywania informacji i emocji odbiorcy. Layout powinien być zgodny z celem i treścią komunikatu oraz dostosowany do preferencji i oczekiwań odbiorcy. Layout powinien być również funkcjonalny i estetyczny, zachowując odpowiedni balans między tekstem a grafiką.