Księga znaku

Dokument lub informacja zawierająca zasady i wytyczne dotyczące stosowania logo firmy, produktu lub usługi. Księga znaku jest często używana jako element budowania i wzmacniania wizerunku firmy, produktu lub usługi oraz zapewnienia spójności i profesjonalizmu w komunikacji wizualnej. Księga znaku powinna zawierać informacje takie jak: historia i znaczenie logo, wersje kolorystyczne i czarno-białe logo, minimalny rozmiar i odstęp logo, przykłady poprawnego i niepoprawnego użycia logo czy zestawienie logo z innymi elementami graficznymi.