HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)

Bezpieczny protokół przesyłania hipertekstu, który jest rozszerzeniem HTTP dodającym warstwę szyfrowania danych przesyłanych między serwerem a klientem. HTTPS zapewnia bezpieczeństwo i prywatność komunikacji internetowej poprzez uwierzytelnianie stron za pomocą certyfikatów cyfrowych oraz szyfrowanie danych za pomocą kluczy kryptograficznych. HTTPS jest coraz częściej wymagany przez wyszukiwarki internetowe i użytkowników dla stron internetowych, które wymagają od nich podawania wrażliwych informacji, takich jak hasła, dane osobowe czy dane karty kredytowej.