HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Protokół przesyłania hipertekstu, który jest podstawowym protokołem komunikacyjnym używanym w internecie. HTTP pozwala na wymianę danych między serwerem a klientem (np. przeglądarką) za pomocą żądań (requests) i odpowiedzi (responses). HTTP definiuje format i znaczenie danych przesyłanych między serwerem a klientem oraz kody błędów i statusów informujących o wyniku żądania. HTTP jest protokołem bezstanowym, co oznacza, że nie zapamiętuje poprzednich żądań ani odpowiedzi.