Grid

Układ graficzny, który dzieli przestrzeń na kolumny i wiersze, ułatwiając projektowanie i rozmieszczanie elementów na stronie internetowej lub publikacji. Grid pomaga w tworzeniu spójnego i harmonijnego wyglądu, poprawiając czytelność i estetykę treści. Grid może być elastyczny lub sztywny, w zależności od potrzeb projektu. Grid jest często stosowany w web designie, grafice użytkowej, typografii czy fotografii.