GIT

System kontroli wersji, który pozwala na śledzenie i zarządzanie zmianami w kodzie źródłowym i innych plikach. GIT jest rozproszonym systemem kontroli wersji, co oznacza, że każdy programista ma lokalną kopię repozytorium, w którym przechowywane są wszystkie zmiany i historia projektu. GIT umożliwia łatwe tworzenie gałęzi, scalanie, cofanie i synchronizowanie zmian między różnymi repozytoriami. GIT jest używany przez wiele popularnych projektów open source, takich jak Linux, Android czy WordPress.