Front-end developer

Web developer specjalizujący się w tworzeniu interfejsu użytkownika aplikacji lub strony internetowej za pomocą języków i technologii webowych. Front-end developer zajmuje się tym, co widzi i czego używa użytkownik, takim jak: layout, typografia, kolory, przyciski, formularze czy animacje. Front-end developer powinien znać języki takie jak: HTML, CSS, JavaScript oraz narzędzia takie jak: frameworki, biblioteki czy edytory kodu.