DNS (Domain Name System)

System nazw domenowych, który jest usługą sieciową, która tłumaczy nazwy domen internetowych (np. www.bing.com) na adresy IP (np. 204.79.197.200), które są używane przez komputery do komunikacji w sieci. DNS ułatwia użytkownikom dostęp do stron internetowych poprzez wpisywanie łatwych do zapamiętania nazw domen zamiast skomplikowanych ciągów cyfr. DNS działa na zasadzie hierarchicznej i rozproszonej bazy danych, która jest zarządzana przez wiele serwerów DNS na całym świecie.