DevSecOps (Development, Security and Operations)

To rozszerzenie podejścia DevOps o aspekt bezpieczeństwa oprogramowania. DevSecOps ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oprogramowania na każdym etapie jego cyklu życia poprzez wdrażanie najlepszych praktyk i narzędzi związanych z bezpieczeństwem. DevSecOps opiera się na kulturze ciągłej kontroli (CA), ciągłego monitorowania (CM) i automatyzacji procesów. DevSecOps wymaga znajomości narzędzi takich jak: GitLab, SonarQube, Nmap czy OWASP ZAP.