DevOps (Development and Operations)

Zajmuje się metodyką zespolenia rozwoju i eksploatacji, co oznacza zintegrowane podejście do tworzenia, testowania, wdrażania i utrzymywania oprogramowania. DevOps ma na celu poprawienie jakości i szybkości dostarczania oprogramowania oraz zwiększenie współpracy między programistami a administratorami systemów. DevOps opiera się na kulturze ciągłej integracji (CI), ciągłego dostarczania (CD) i automatyzacji procesów. DevOps wymaga znajomości narzędzi takich jak: Git, Jenkins, Docker czy Kubernetes.