DDoS (Distributed Denial of Service)

Rozproszony atak odmowy usługi, który polega na przeciążeniu serwera lub sieci poprzez wysyłanie dużej ilości żądań lub pakietów danych z wielu źródeł. DDoS ma na celu uniemożliwienie lub utrudnienie dostępu do usługi internetowej dla prawidłowych użytkowników. DDoS jest często używany jako narzędzie cyberprzestępczości, cyberterroryzmu lub cyberwojny. DDoS można zapobiegać lub zwalczać za pomocą odpowiednich zabezpieczeń, filtrów czy firewalli.