Date format

Sposób zapisywania daty i czasu w formie tekstowej lub liczbowej. Istnieją różne standardy i konwencje dotyczące formatowania daty i czasu, np. ISO 8601, RFC 3339, POSIX. Format daty i czasu może być zależny od języka, kraju, regionu lub preferencji użytkownika. Przykładem formatu daty i czasu jest 2023-10-18T16:42:17+02:00, który oznacza 18 października 2023 roku, godzinę 16:42:17 w strefie czasowej GMT+02:00.