CSS (Cascading Style Sheets)

Kaskadowe arkusze stylów, który jest językiem programowania używanym do określania stylu i wyglądu strony internetowej. CSS pozwala na definiowanie właściwości wizualnych elementów strony internetowej, takich jak: kolor, rozmiar, czcionka, tło, marginesy czy pozycja. CSS jest językiem dynamicznym, co oznacza, że może się zmieniać w zależności od danych lub zdarzeń. CSS jest często łączony z HTML-em lub JS-em, aby nadać stronie internetowej lepszy wygląd i funkcjonalność.