CRON

Program lub usługa, która umożliwia automatyczne wykonywanie zadań w określonych odstępach czasu lub w określonych momentach. CRON jest często używany na serwerach do wykonywania zadań takich jak: tworzenie kopii zapasowych, wysyłanie wiadomości e-mail, czyszczenie pamięci podręcznej czy optymalizacja bazy danych. CRON pozwala na ustalenie harmonogramu wykonywania zadań za pomocą specjalnego pliku (crontab), który zawiera informacje o częstotliwości i poleceniach do wykonania.