ChatGPT

Platforma generatywna AI oparta na modelu językowym GPT-3 stworzonym przez OpenAI. ChatGPT pozwala na tworzenie i udostępnianie treści oraz komunikację i interakcję między użytkownikami za pomocą chatbota. ChatGPT potrafi podsumować długie teksty, tłumaczyć z języka angielskiego na inne języki, tworzyć teksty w konkretnym stylu czy trenować się na podstawie danych użytkownika. ChatGPT jest często używany do celów edukacyjnych, rozrywkowych czy kreatywnych.