CDN (Content Delivery Network)

Sieć dostarczania treści, która jest używana do poprawy szybkości i wydajności stron internetowych. CDN to zbiór serwerów rozlokowanych w różnych miejscach na świecie, które przechowują kopie statycznej treści strony internetowej (np. obrazy, pliki CSS czy JS). Dzięki temu użytkownik łączy się z najbliższym serwerem i szybciej otrzymuje żądaną treść. CDN pomaga również zmniejszyć obciążenie głównego serwera strony oraz zapewnić jej dostępność w razie awarii.