Canonicale

Atrybut HTML służący do określenia kanonicznego (głównego) adresu URL strony internetowej lub jej części. Atrybut canonicale pomaga w uniknięciu problemu duplikatów treści, gdy ta sama treść jest dostępna pod różnymi adresami URL, np. z lub bez www, z lub bez https, z parametrami lub bez. Atrybut canonicale informuje wyszukiwarki, który adres URL jest preferowany i powinien być indeksowany.