Brief

Dokument lub formularz, który zawiera informacje o celach, oczekiwaniach i wymaganiach dotyczących projektu strony internetowej. Brief jest często używany jako podstawa do współpracy między klientem a wykonawcą (np. agencją interaktywną lub freelancerem). Brief powinien być jasny, konkretny i kompletny, aby ułatwić wykonawcy zrozumienie potrzeb i preferencji klienta oraz zapewnić mu odpowiednie wytyczne i kryteria oceny projektu.