Brandbook

Dokument opisujący identyfikację wizualną marki i zasady jej stosowania. Brandbook zawiera informacje takie jak logo, paleta kolorów, typografia, styl i rodzaj materiałów graficznych, layout materiałów promocyjnych czy papieru firmowego. Brandbook służy do zapewnienia spójności wizerunku marki we wszystkich kanałach komunikacji.