Błąd 505

Kod błędu HTTP, który oznacza, że serwer nie obsługuje wersji protokołu HTTP użytej przez klienta (np. przeglądarkę). Błąd 505 może być spowodowany przez różne czynniki, takie jak: niekompatybilność wersji HTTP między serwerem a klientem, błędna konfiguracja serwera czy problemy z siecią. Błąd 505 może być rozwiązany przez sprawdzenie i aktualizację wersji HTTP na serwerze i kliencie, naprawienie błędów w konfiguracji serwera lub skontaktowanie się z administratorem serwera.