Błąd 500

Kod błędu HTTP, który oznacza, że wystąpił wewnętrzny błąd serwera uniemożliwiający obsługę żądania. Błąd 500 może być spowodowany przez różne czynniki, takie jak: błędny kod źródłowy strony lub aplikacji, niekompatybilność wersji PHP czy innych języków programowania, przeciążenie serwera czy problemy z bazą danych. Błąd 500 może być rozwiązany przez sprawdzenie poprawności kodu źródłowego strony lub aplikacji, aktualizację wersji PHP czy innych języków programowania, zmniejszenie obciążenia serwera lub naprawienie problemów z bazą danych.