Błąd 404

Kod błędu HTTP, który oznacza, że żądana strona lub zasób nie został znaleziony na serwerze. Błąd 404 może być spowodowany przez różne czynniki, takie jak: błędny adres URL, usunięcie lub przeniesienie strony lub zasobu, błędne odnośniki lub linki czy problemy z DNS. Błąd 404 może być rozwiązany przez sprawdzenie poprawności adresu URL, wyszukanie strony lub zasobu na stronie głównej lub mapie strony, naprawienie lub aktualizację odnośników lub linków lub skontaktowanie się z administratorem serwera.