Błąd 403

Kod błędu HTTP, który oznacza, że użytkownik nie ma uprawnień do dostępu do żądanej strony lub zasobu. Błąd 403 może być spowodowany przez różne czynniki, takie jak: błędne dane logowania, brak autoryzacji, ograniczenia IP, problemy z certyfikatem SSL czy ustawienia serwera. Błąd 403 może być rozwiązany przez sprawdzenie poprawności danych logowania, uzyskanie odpowiednich uprawnień, zmianę adresu IP, odświeżenie certyfikatu SSL lub skontaktowanie się z administratorem serwera.